【MV首播】莊振凱vs楊靜_選擇感情(官方完整版MV) HD

【MV首播】莊振凱vs楊靜_選擇感情(官方完整版MV) HD
莊振凱【男人四十】專輯 2019.9 release

-專輯曲序 Song List-
1. 男人四十 nan jen ssu shih
2. 塔提雅娜 vs楊靜 ta ti ya na vs yang ching
3. 選擇感情 vs楊靜 hsuan tse kan ching vs yang ching
4. 身在江湖 shen tsai chiang hu
5. 路邊情歌 lu pien ching ko
6. 愛無輸無贏 ai wu shu wu ying
7. 天星陪我茫 tien hsiang pei wo mang
8. 你的選擇 ni te ti hsuan tse

▶選擇感情▶ -歌詞 Lyrics-
作詞/曲:石國人

(男)為什麼 當初的我要來放棄
才看你恨我 孤單哮歸暝
(女)你無心對我 不是一日兩日
放手吧 我已經不愛你
(男)心內千萬個心愛的對不起對不起
我不應該欺騙你 攬著伊
(女)當初我的心 打死攏不願相信
最後變成你對我講分開 我恨你
(男)我不是無情無義
(合)心含著淚選擇成全你

數位平台點聽
♬iTunes https://reurl.cc/e59lqx
♬Apple Music https://reurl.cc/e59lqL
♬KKBOX https://reurl.cc/yyQVA2
♬MyMusic https://reurl.cc/RdjM9g
♬friDay音樂 https://reurl.cc/XX4naR

各電信【來電答鈴】下載方式
♪中華電信:手機直撥760→按1→輸入158748
♪台灣大哥大:手機直撥803→按4→輸入158748
♪遠傳:手機直撥900→按4→輸入158748
♪台灣之星:手機直撥700→按4→輸入158748
♪亞太:手機直撥560→按2→按6→輸入158748

➔台語好歌盡在豪記 更多關注
豪記官方頻道 https://goo.gl/wMgfLC
豪記Facebook https://goo.gl/JoliI7
豪記歌唱班 https://goo.gl/dqf9Hq

#豪記 #莊振凱 #男人四十 #上豪 #豪聲 #台語歌