【MV首播】張秀卿-感情騙子(官方完整版MV) HD【三立八點檔『炮仔聲』片尾曲】

【MV首播】張秀卿-感情騙子(官方完整版MV) HD【三立八點檔『炮仔聲』片尾曲】
張秀卿【感情騙子】專輯 2019.7 release

-專輯曲序 Song List –
1. 年年大賺錢 Nien Nien Ta Tai Chien
2. 感情騙子 Kan Ching Pien Tzu
3. 地久天長 Ti Chiu Tien Chang
4. 甘願 Kan Yuan
5. 孤鸞 Ku Luan
6. 基隆雨 Chi Lung Yu
7. 江山樓 Chiang Shan Lou
8. 夜夜心孤單 Yeh Yeh Hsin Ku Tan

▶感情騙子▶-歌詞 Lyrics-
作詞:吳梵
作曲:石國人

(千言萬語一句愛你原來你是花言巧語)
畫山盟講海誓你這呢無良心
媒人嘴糊類類將阮騙騙去
歪嘴雞想要啄好米藉口擱一大堆
用手段騙愛情只為了佔便宜
我的愛我的人甘真正無值錢
我已經已經決定放煞你

♬ 數位平台點聽
iTunes https://reurl.cc/YAXQD
Apple Music https://reurl.cc/KaQDn
KKBOX https://kkbox.fm/ta3t25
MyMusic https://reurl.cc/KaQRy
friDay音樂 https://reurl.cc/W21gy

各電信【來電答鈴】下載方式
♪中華電信:手機直撥700→按4→輸入157894
♪台灣大哥大:手機直撥803→按4→輸入157894
♪遠傳:手機直撥900→按4→輸入157894
♪台灣之星:手機直撥700→按4→輸入157894
♪亞太:手機直撥560→按2→按6→輸入157894

➔台語好歌盡在豪記 立即關注
豪記官方頻道 https://goo.gl/wMgfLC
豪記臉書 https://goo.gl/JoliI7
豪記歌唱班 https://goo.gl/dqf9Hq
張秀卿粉絲團 https://goo.gl/Pnq8v2

#張秀卿 #豪記 #上豪 #豪聲 #感情騙子